Bisættelse og begravelse

Begravelsesguide

For os er det vigtig at det altid er de pårørende der træffer beslutninger om blomster, stenhugger mm. Men har I ingen præferencer, har vi samarbejde med både stenhugger og blomsterhandler, som vi gerne henviser til, således at I kan få jeres ønsker opfyldt.

Begravelse

Et dødsfald kan være en meget svær ting at håndtere. Vi tager udgangspunkt i dine og de nærmeste pårørende ønsker.

Dette gør ved en personsamtale, hvor vi aftaler alt det praktiske ved jeres forløb, og rådgiver om alt det praktiske og hjælper med alt fra blomster til ansøgning om begravelsehjælp mm.

Hvornår skal begravelsen foregå?

Ifølge lovgivningen skal en begravelse finde sted indenfor 14 dage , hvilke er nyt da det førhen var indenfor for 8 dage.

Har man brug for yderlige udsættelse , sørger vi selvfølgelig for den nødvendige tilladelse i Styrelsen for patientssikkerhed.

Hvornår begravelsen præcist skal finde sted afhænger af hvad der er praktisk muligt for præst og kirkegård, men selvfølgelig og hvad der passer de pårørende. Vi hjælper med at planlægge og lave de nødvendige aftaler.

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken , kan man stadigvæk blive jordfæstet på kirkegården, dette hjælper vi selvfølgelig også med, så det hele bliver en så god og tryg oplevelse som muligt.

Bisættelse

En bisættelse er når den afdøde skal kremeres. Man kan selv vælge bisættelse eller begravelse.

Efter kremering kan man vælge at nedsætte urne på en kirkegård eller som noget forholdsvis nyt på en skovkirkegård, her skal man dog være opmærksom på at urne skal være af et let nedbrydeligt materiale såsom ler eller bark eller hvad de forskriver på den enkelte skovkirkegård. Det er ikke muligt at have en jordbegravelse på en skovkirkegård.

Man kan også vælge selv at sprede asken over havet, her hjælper vi selvfølgelig også med de forskellige tilladelser.

Begravelseshjælp

Der findes nogle forskellige muligheder for hjælp , som du kan læse om her.

Her hos fjordens bedemand, hjælper vi med at søge de relevante tilskud.

Offentlig begravelseshjælp

Man kan søge om begravelsehjælp fra udbetaling Danmark, her hjælper vi med at søge den maksimale hjælp.

Alle der er født inden den 1/4-1957 får mindst 1057 kr fra udbetaling Danmark.

Boudlæg, når man har en mindre formue:

Når ens formue ikke er så stor, har man mulighed for at få ekstra begravelseshjælp, da boet vil blive behandlet som boudlæg ved skifteretten. Dette er grunden til at vi spørger indtil afdødes økonomi under den personlige samtale, således at vi kan rådgive dig korrekt.

Sygesikring Danmark

Hvis afdøde har været medlem af sygesikring Danmak gruppe 1 eller 2 , kan de være berettiget til begravelsehjælp fra Danmark. Dette hjælper vi selvfølgelig også med.

Elysium

Afdøde kan selv have lave en opsparing hos bla Elysium, som giver ret til økonomisk hjælp, vi hjælper med at søge om dette også.

Ved en begravelse sænker man kiste i jorden lige efter højtideligheden , og ved en bisættelse er den en urne bliver afdøde kremeret og herefter nedsættes urnen på en kirkegård.

Så vil begravelse som regel foregå i et kapel eller andet som er egnet til dette og vi hjælper selvfølgelig med at planlægge og gennemføre dette og som alle andre kan afdøde både begraves og bisættes på den kirkegård som afdøde føler sig knyttet til.

Som udgangspunkt ja, og vi hjælper gerne med udførelsen af dette, dog er der selvfølgelig nogle etiske regler som skal følges.

Nej man hører som regel til den kirke og præst i det sogn man bor i. Men man kan nogle gange have et tilhørsforhold til en anden kirke eller præst og derfor ønske dette. Dette hjælper vi med at undersøge om der er mulighed at det kan lade sig gøre.

Dette gør lægen, hvilke også er grunden til at vi ved hjemmedøde skal afvente på at lægen har været der. Derudover indberetter vi til de forskellige myndigheder for familien.

Nej dette hjælper vi med. Både med opsætning af mindeord, men også kontakt til de relevante aviser.

Kontakt Fjordens Bedemand

Har du spørgsmål? Kontakt os og lad os tage en uforpligtende snak

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os. Vi tager med glæde en helt uforpligtende snak med dig om dine planer.